Longjin pharmaceutical co.002750
80.660
Careers
Hiring
Workplace
Position Company
Release Date
Product manager (Zhengzhou)
Zhengzhou Henan Province
Kunming Longjin Pharmaceutical Co., Ltd.
2020-02-27
Product manager (Kunming)
Kunming Yunnan Province
Kunming Longjin Pharmaceutical Co., Ltd.
2020-02-27
Quality assurer (QA)
Kunming Yunnan Province
Kunming Longjin Pharmaceutical Co., Ltd.
2020-02-27
Securities commissioner
Kunming Yunnan Province
Kunming Longjin Pharmaceutical Co., Ltd.
2019-12-26
Formulation project manager
Kunming Yunnan Province
Jiangsu Longjin Kangyou Biomedical Co., Ltd. (subsidiary of Kunming Longjin Pharmaceutical)
2019-12-26
Senior executive assistant
Kunming Yunnan Province
Jiangsu Longjin Kangyou Biomedical Co., Ltd.
2019-12-26